ShipConstructor-Subscription-Hero2

Thuê bao


Hình thức Thuê bao cho một Giấy phép Sản phẩm SSI sẽ giúp bạn duy trì và tối đa hóa sức mạnh việc đầu tư phần mềm của mình, mang lại khả năng tiếp cận các phiên bản phần mềm mới nhất, được hỗ trợ kỹ thuật và xem trước các tính năng mới.

Duy trì cập nhật một cách có hiệu quả kinh tế


A Subscription is a method for maintaining the most up to date version of the software so you can take advantage of continual improvements to optimize productivity and competitiveness. If you have purchased a Subscription for a product license, you will be provided upgrades to that license without repurchase during the life of that Subscription’s term.

This is important because there are substantial costs associated with both the renewal of out-of-date products and lost productivity due to the unavailability of continual innovations and improvements to our products. Don’t give your competition this competitive edge.

Sử dụng nhiều phiên bản ShipConstructor


Khách hàng thường phải sử dụng nhiều phiên bản sản phẩm ShipConstructor để xử lý các dự án cũ hoặc làm việc với các nhà thầu phụ. Nếu (và chỉ nếu) một giấy phép có Thuê bao hiện tại, bạn có thể sử dụng phiên bản hiện tại cũng như các phiên bản trước đó của phần mềm.

Hỗ trợ kỹ thuật


Nếu bạn có giấy phép sản phẩm với Thuê bao hợp lệ, bạn có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho sản phẩm đó (thông qua SSI Nexus) từ các đại lý và đại diện SSI là các chuyên gia được đào tạo về phần mềm này. Các bản sửa lỗi nóng và các bản vá lỗi có thể tải về cũng được đi kèm với Thuê bao để liên tục cải thiện hiệu suất và sự ổn định. Và để giúp bạn hiểu rõ sản phẩm của mình hơn, hiện cũng có sẵn sách hướng dẫn kỹ thuật chi tiết.

Subscription Advantage Pack


Chương trình Subscription Advantage Pack là một ích lợi khác nữa của Thuê bao. Đây là chương trình nhằm cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh bằng cách có được quyền truy cập riêng biệt vào các tính năng và chức năng mới trước khi chúng được công bố ra bên ngoài. Điều này cho phép các thuê bao tác động đến sự phát triển của phần mềm ShipConstructor và luôn đi đầu trong ngành

Production Assurance


Một ích lợi khác liên quan đến Thuê bao là Production Assurance (Đảm bảo Sản xuất). Production Assurance là một gói dịch vụ bảo vệ năng suất và tiết kiệm tiền. Đây là gói dịch vụ dựa trên tín chấp để tiếp cận việc đào tạo, tư vấn và các dịch vụ triển khai của SSI với mức chiết khấu 20%. (Lưu ý: hiện nay Production Assurance chỉ dành cho cho khách hàng Hoa Kỳ.)

SSI đã thực hiện chương trình này dựa trên phản hồi của khách hàng. Trong khi luôn có ý định tận dụng lợi thế của việc đào tạo và tư vấn, khách hàng của chúng tôi thường vượt quá việc hoạch định hiện có cũng như quá trình dự trù ngân sách tại chỗ. Chúng tôi đã kết hợp chương trình này với quá trình gia hạn thuê bao khi nhận thấy khách hàng có thể dễ dàng lập kế hoạch và dự trù ngân sách cho việc đào tạo và tư vấn như một phần của các quy trình nội bộ đã có sẵn. Điều đó có nghĩa là chỉ cần một ngân sách và một Đơn Mua hàng cho gói dịch vụ hàng năm để giải quyết toàn bộ nội dung các cơ hội giúp tối ưu hóa khoản đầu tư.

SSI có thể giảm giá 20% vì gói dịch vụ hàng năm cũng làm giảm chi phí của chúng tôi xung quanh việc lập kế hoạch và dự trù ngân sách để cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn quan trọng này.

Mức giá


Thuê bao sẽ được mua theo các bước tăng một, hai hoặc ba năm trên giấy phép vĩnh viễn. Thuê bao nhiều năm sẽ có mức giá được chiết khấu và được bảo đảm đối với bất kỳ việc tăng giá nào trong một thời gian cho trước. Giấy phép Thuê ngắn hạn và Thuê dài hạn đều có bao gồm Thuê bao.

Thuê bao nhiều năm có giảm giá


Thuê bao nhiều năm đã có nhu cầu từ lâu và nay SSI rất vui mừng được cung cấp lựa chọn này cho các khách hàng.   Cho dù để tạo điều kiện dự trù ngân sách và lập kế hoạch dài hạn, sắp xếp hợp lý việc mua sắm, bảo vệ chống lại thay đổi về giá hoặc đơn giản là tiết kiệm tiền, các khách hàng nay đã có lựa chọn thuê bao nhiều năm.

Gia hạn


Trên một Sản phẩm có Thuê bao hoạt động (hết hạn trong vòng 60 ngày)

Việc Gia hạn Thuê bao đối với bất kỳ sản phẩm nào có Thuê bao hoạt động sẽ hết hạn trong vòng 60 ngày cũng đơn giản như việc mua Thuê bao thêm một năm. Tất cả các bản cập nhật, sửa lỗi nóng, cải tiến và lợi ích thông thường khi sử dụng phần mềm mới nhất và hỗ trợ sản phẩm liên tục sẽ được tiếp tục liền mạch, không bị gián đoạn và với chi phí thấp nhất hiện có (trừ các thuê bao nhiều năm).

Trên một Sản phẩm không có Thuê bao hoạt động
Việc gia hạn Thuê bao trên bất kỳ sản phẩm nào có Thuê bao hoạt động sẽ hết hạn trong vòng 60 ngày cũng đơn giản như mua Thuê bao thêm một năm. Tất cả các bản cập nhật, sửa lỗi nóng, cải tiến và lợi ích thông thường khi sử dụng phần mềm mới nhất và hỗ trợ sản phẩm liên tục sẽ được tiếp tục liền mạch, không bị gián đoạn và với chi phí thấp nhất hiện có (trừ các thuê bao nhiều năm).

Đối với Sản phẩm không có Thuê bao hoạt động
Nếu Thuê bao đã hết hiệu lực dưới 365 ngày (hoặc một sản phẩm đã được mua không có Thuê bao và không quá 365 ngày đã trôi qua) thì Phí Gia hạn Trễ sẽ được tính cùng với việc mua Thuê bao đó.Thời hạn cho gia hạn Thuê bao bắt đầu từ ngày mà Thuê bao đó hết hiệu lực (hoặc ngày sản phẩm đã được mua). Có thể tránh Phí Gia hạn Trễ bằng cách mua Thuê bao trước khi kết thúc thời hạn hiện hành hoặc cùng với việc mua sản phẩm.

Nếu Thuê bao đã hết hiệu lực hơn 364 ngày và sản phẩm sẽ được gia hạn là một trong 5 phiên bản trước đó đã phát hành, cần phải mua bản Nâng cấp từ trước đó cho sản phẩm trước khi mua Thuê bao. Trong trường hợp này, phần mềm cũng có thể được sang cấp hoặc hoán đổi với các sản phẩm khác, nếu nhu cầu của tổ chức đã thay đổi trong thời gian tạm thời.

Nếu Thuê bao đã hết hiệu lực trong hơn 364 ngày và sản phẩm được nâng cấp cũ hơn so với một trong 5 phiên bản trước đó đã phát hành thì phần mềm phải được mua lại cùng với Thuê bao.