Dealers-SSI-Hero

SSI

SSI-Dealer-Logo

Thông tin về công ty


SSI phát triển các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi. Phần mềm hàng đầu của SSI là ShipConstructor®, một bộ công cụ CAD/CAM trên nền AutoCAD. Những giải pháp này tận dụng lợi thế của nền tảng DWG riêng và tập hợp kinh nghiệm toàn cầu được cung cấp bởi nền tảng CAD phổ biến nhất trên thế giới. SSI kết hợp với các tiêu chuẩn cụ thể của ngành công nghiệp, thuật ngữ và các quy tắc thực hành tốt nhất. Chuyên môn CNTT cũng được áp dụng để đảm bảo khả năng chia sẻ dữ liệu kỹ thuật với các quy trình kinh doanh và các ứng dụng khác như các công cụ MRP, ERP hoặc PLM. Các xưởng đóng tàu, kỹ sư đóng tàu và kỹ sư hàng hải tin tưởng vào các giải pháp SSI trong rất nhiều các dự án.

Liên hệ

e-mail SSI
Tên *
Yêu cầu *

SSI
Suite 400
401 Garbally Rd.
Victoria, BC
V8T 5M3
Canada
Số điện thoại miễn cước: +1-888-210-7420
ĐT: +1-250-479-3638
Fax: +1-250-479-0868