Dealers-SSI-Hero

SSI USA

SSI-Dealer-Logo

Thông tin về công ty


SSI USA là công ty con ở Mỹ của SSI, một công ty quốc tế cung cấp các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi. SSI USA tập trung vào bán hàng, hỗ trợ, đào tạo và triển khai thực hiện cũng như nghiên cứu và phát triển chuyên ngành cho người dùng ở Mỹ về phần mềm ShipConstructor. SSI USA có trụ sở chính ở trung tâm khu vực đóng tàu Gulf Coast và đội ngũ nhân viên đặc biệt giàu kinh nghiệm làm việc trong ngành.  SSI USA là một thành viên tích cực trong Chương trình Nghiên cứu Đóng tàu Quốc gia (NSRP) nên đã phát triển các mối liên hệ rộng rãi và có quan hệ chặt chẽ với các đơn vị hàng đầu trong ngành đóng tàu và ngoài khơi trên khắp đất nước. Những mối quan hệ này, kết hợp với kiến thức đóng tàu và kỹ thuật chuyên sâu của đội ngũ nhân viên, cho phép SSI USA hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng và cung cấp dịch vụ đặc biệt.

Liên hệ

Gửi e-mail đến SSI USA
Tên *
Yêu cầu *

SSI USA
775 University Blvd. N., Suite 140
Mobile AL 36608
USA
Số điện thoại miễn cước: +1-888-554-0557
Điện thoại: +1-251-340-6200
F +1-251-343-4715