Dealers-SSI-Hero

N.R. Automation Systems Co. Ltd.

 
nras-dealer-logo
 

Thông tin về công ty


N.R. Automation Systems là một đại lý ủy quyền của SSI tại Thái Lan. N.R. Automation Systems Co. Ltd. cung cấp bán hàng và hỗ trợ cho các ngành kỹ thuật và công nghiệp. Công ty có kinh nghiệm với các nhà máy đóng tàu và cơ sở giáo dục.

Liên hệ

e-mail N.R. Automation Systems Co. Ltd.
Tên *
Yêu cầu *

N.R. Automation Systems Co. Ltd.
25/10-11 Moo 10
Bangkok 10260
Thái Lan
Điện thoại: +66-2-726-7225
F: +66-2-726-2226
Web: www.nras.co.th