Dealers-SSI-Hero

Marine Technologies Ltd.

 
marinetechnologies-dealer-logo
 

Thông tin về công ty


Marine Technologies là một đội ngũ những người thiết kế chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, các kỹ sư và kỹ sư đóng tàu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành hàng hải hợp tác chặt chẽ với NDAR, ENEA đối tác cao cấp của SSI. Công ty được thành lập năm 1998 và hoạt động ngoài Kaliningrad, Nga. Marine Technologies tự hào với những hiểu biết toàn diện về quy trình đóng tàu và đặc điểm quốc tế của công việc này. Marine Technologies đã làm việc với hơn 40 nhà máy đóng tàu khác nhau ở các quốc gia trên khắp Châu Âu, bao gồm các khách hàng có uy tín như Fassmer BmbH & Co.KG. Dựa trên nền tảng rất mạnh mẽ về kinh nghiệm đóng tàu thực tế của mình, Marine Technologies hỗ trợ SSI về QAP (Chương trình Đảm bảo Chất lượng) và cung cấp phần mềm ShipConstructor, đào tạo và hỗ trợ công nghệ bằng một số ngôn ngữ.

Liên hệ

Gửi e-mail đến Marine Technologies Ltd.
Tên *
Yêu cầu *

Marine Technologies Ltd.
1/3 Tikhoretskiy tupik str.
236002 Kaliningrad
Nga
Điện thoại: +7-4012-644-331
ĐT: +7-4012-644-221
F +7-4012-652-151
Web: www.marintech.ru