Dealers-SSI-Hero

iSoftware Systems Technologies Inc.

 

isoftware-dealer-logo

Thông tin về công ty


iSoftware là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin một cửa, tập trung chủ yếu vào phát triển ứng dụng phần mềm kinh doanh. iSoftware cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm trên nền tảng phát triển và cơ sở dữ liệu khác nhau (Borland C++ Builder, Delphi, Kylix, VB, Interbase, MS SQL Server, MySQL, Oracle).

Trong những năm gần đây, iSoftware đã đa dạng hóa các sản phẩm và nhóm dịch vụ của mình bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất phần cứng và các nhà phát triển phần mềm chủ chốt thông qua các thỏa thuận phân phối. Thông qua những nỗ lực này, iSoftware đã trở thành một nhà cung cấp giải pháp có chứng nhận của Cisco Systems Inc, Lenovo và Polycom. Về khía cạnh phần mềm, iSoftware giữ quyền phân phối cho các sản phẩm phần mềm như Maxsurf, Multiframe, Poseidon, Shipconstructor và vân vân.

Liên hệ

Gửi e-mail đến iSoftware Systems Technologies Inc.
Tên *
Yêu cầu *

iSoftware Systems Technologies Inc.
1 Apacible Street, Philamlife Village
Las Piñas City
1740
Philippines
Điện thoại: +63-2-874-2006
F: +63-2-874-1522
Web: www.issti.com