Dealers-SSI-Hero

InnovMarine Inc


innovmarine logo color
 

Thông tin về công ty


InnovMarine Inc. là đại diện cho các sản phẩm và dịch vụ của SSI trên khắp Canada. Chủ tịch công ty, Pierre-Charles Drapeau, là một nhà công nghệ kiến trúc hàng hải với kiến thức sâu rộng về cách áp dụng các giải pháp Autodesk bao gồm phần mềm ShipConstructor của SSI nhằm tối đa hóa năng suất. Ngoài công việc của mình với InnovMarine Inc., ông hiện đang phục vụ trong Hải quân Dự bị của Hải quân Hoàng gia Canada với vai trò Người vận hành Hệ thống Kỹ sư Hàng hải. Pierre-Charles được biết đến rộng rãi với các nhà lãnh đạo trong ngành xây dựng hàng hải của Canada khi ông là nhà tổ chức chính của Hội nghị Canada về Đóng tàu hiện đại, được tổ chức nhằm thảo luận về Chiến lược Mua sắm Đóng tàu Quốc gia của Chính phủ Canada. Ông đã hoạt động trong SNAME kể từ thời sinh viên tại Viện Institut Maritime du Québec và vào năm 2014, ông đã được bầu làm Chủ tịch SNAME của Bờ Đông Canada.

Liên hệ

Gửi e-mail đến InnovMarine Inc
Tên *
Yêu cầu *

InnovMarine Inc.
781 rue des Chalutiers,
Lévis, Québec
G6V 9P5
Toll-free: 1-855-660-4545
T: 418-838-3553
M : 581-994-1736
Web: www.innovmarine.com