Dealers-SSI-Hero

Harsha Marine Designers

 
Harsha-Marine-Designers-Logo-Contacts

Thông tin về công ty


Harsha Marine Designers là một công ty Ấn Độ chuyên phục vụ các ngành công nghiệp vận tải biển và đóng tàu. Văn phòng ở Hoa Kỳ của công ty là Vizag Marine. Công ty đã tự thiết lập như là một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Tư vấn Hàng hải và Kiến trúc Hải quân phục vụ cho các thị trường Ấn Độ và quốc tế. Sứ mệnh của công ty là thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ tiên tiến và các thông lệ thiết kế truyền thống đã được kiểm nghiệm theo thời gian, nhằm cung cấp các giải pháp thiết kế và vẽ đẳng cấp thế giới cho các xưởng đóng tàu và các nhà khai thác. Harsha Marine Designers quan tâm đến việc giữ quan hệ tốt và luôn luôn sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác mới để nâng cao phạm vi khả năng làm việc và dịch vụ của mình. Là một đại lý của SSI, Harsha Marine Designers bán và hỗ trợ ShipConstructor. Công ty cũng có nhiều kinh nghiệm trong các dự án kỹ thuật sản xuất và có thể chuẩn bị các thiết kế chức năng và bản vẽ về tàu.

Liên hệ

e-mail Harsha Marine Designers
Tên *
Yêu cầu *

Harsha Marine Designers
48-16-11A, Aseelmetta,
Visakhapatnam-530016,
India.
http://vizagmarine.com
LL: +91-891-2701847
        +91-7702142577