Dealers-SSI-Hero

FMT Global Resources Pte. Ltd.

Thông tin về công ty


FMT Global Resources Pte Ltd là một công ty kỹ thuật, theo định hướng thương mại, được đăng ký ở Singapore, đã tích cực tham gia vào thị trường Trung Quốc đối với thiết bị hàng hải và ngoài khơi từ năm 1994. FMT có các văn phòng đại diện tại Bắc Kinh và Thượng Hải, quảng bá các sản phẩm và công nghệ nước ngoài tiên tiến vào Trung Quốc. Sứ mệnh của FMT nhằm kết hợp sự hài lòng cao độ của khách hàng và dịch vụ chất lượng. FMT Global Resources Pte Ltd là một đại lý của SSI được nhà máy ủy quyền, cung cấp bán hàng và hỗ trợ cho phần mềm ShipConstructor. Ngoài ra, FMT là một đại lý ủy quyền cho các thiết bị khác được sử dụng trong ngành hàng hải.

Liên hệ

Gửi e-mail Mẫu liên hệ FMT
Tên *
Yêu cầu *

FMT Global Resources Pte. Ltd.
Room 906 Xinjian Mansion
No. 488 Yaohua Road
Thượng Hải 200126
Trung Quốc
Điện thoại: +86-21-5090-4120
F +86-21-5090-4789
Web: www.flashmarine.com