Dealers-SSI-Hero

Design Systems & Technologies / NDAR

 
ndar-dealer-logo2
 

Thông tin về công ty


NDAR/Design Systems & Technologies là ENEA Đối tác cấp cao của SSI. NDAR quản lý các hoạt động ShipConstructor phối hợp chặt chẽ với CADMatch ở Benelux, với Công nghệ hàng hải ở CEI/Ba Lan/Ukraina và với Vera Navis ở Iberia và Tây Phi. Nick Danese, người sáng lập và nhà quản lý, đã đại diện cho SSI từ năm 1991. NDAR cũng đại diện cho các công ty phần mềm khác trong các lĩnh vực Thiết kế & Sản xuất tàu và Kiến trúc hàng hải kèm theo bộ công cụ của ShipConstructor. NDAR tiếp tục hỗ trợ khách hàng với các dịch vụ trong các lĩnh vực phát triển phần mềm tùy chỉnh, tích hợp, đào tạo, hỗ trợ công nghệ đa ngôn ngữ và triển khai phần mềm trên toàn công ty cũng như cách sử dụng hiệu quả nhất.

Liên hệ

e-mail NDAR
Tên *
Yêu cầu *

Design Systems & Technologies / NDAR
150, rue de Goa
06600 Antibes
Pháp
Điện thoại: +33-492-911-324
F +33-492-911-338
Web: www.ds-t.com / www.ndar.com