Dealers-SSI-Hero

ARL Asia Pte. Ltd.

 arl-asia-dealer-logo

 

Thông tin về công ty


ARL Asia là giải pháp của SSI, trung tâm đào tạo và kỹ thuật cho cả Châu Á và Trung Đông. ARL Asia có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho các khách hàng đóng tàu và ngoài khơi trong khu vực này. Các giải pháp này bao gồm việc bán hàng và hỗ trợ phần mềm ShipConstructor. Ngoài làm việc với các xưởng đóng tàu khác nhau, công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm với các dự án giàn khoan dầu ngoài khơi.

Liên hệ

Gửi e-mail đến ARL Asia Pte. Ltd.
Tên *
Yêu cầu *

ARL Asia Pte. Ltd.
35 Jalan Pintau
Standard Industrial Building
Singapore 577096
Singapore
Điện thoại: +65-6491-6492
F +65-6491-6492
Web: www.shipconstructor.com.sg