SSI-Purchasing-Options-Hero2

Lựa chọn mua sản phẩm

Giải pháp phù hợp


Các nhà thiết kế tàu và đóng tàu đều đặc thù và cần những giải pháp phù hợp với các yêu cầu cụ thể của họ.

SSI nhận thấy rằng thiết kế đóng tàu và ngoài khơi cũng như thi công thường có biến động liên tục về nhu cầu, không chỉ bên trong các dự án, mà giữa các dự án và từ năm này sang năm khác. Các tùy chọn mua sản phẩm của SSI mang lại sự linh hoạt giúp bạn quản lý sự thay đổi. Sự linh hoạt này đảm bảo rằng khách hàng có thể thực hiện điều chỉnh khi cần thiết nhằm luôn duy trì giải pháp có hiệu quả kinh tế nhất.

SSI có thể thích ứng với nhiều quy mô công ty, ngân sách cũng như quy mô dự án khác nhau. Nếu nhu cầu không cố định hoặc bạn có kế hoạch phát triển hay đa dạng hóa, giải pháp SSI có sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu của bạn.
SSI-Purchasing-Options

Hãy để Đại lý SSI giúp đỡ bạn


SSI dealers are standing by to tailor a solution to meet your specific challenges.
› Contact an SSI Representative in your area

Bộ công cụ so với Cấp phép theo mô-đun

Suite là nhóm sản phẩm ShipConstructor được đóng gói cùng nhau thành một giấy phép duy nhất. Các “gói sản phẩm” này hiệu quả về chi phí hơn rất nhiều so với việc mua riêng các sản phẩm cùng loại cho một người dùng. Giấy phép theo mô-đun cung cấp khả năng mua sản phẩm theo cấp độ chi tiết nhất.  Khi các yêu cầu chắc chắn hơn, đây có thể là lựa chọn hiệu quả nhất về mặt chi phí.
Lợi ích:

•    Cho phép làm việc linh hoạt trên nhiều
     nhiệm vụ kỹ thuật liên quan
•    Không giới hạn về quy mô dự án
•    Khả năng linh hoạt tối đa
•    » Thông tin thêm
 Lợi ích:

•    Cho phép các lựa chọn chi phí dựa trên
nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể
•    Cung cấp các phiên bản khác nhau dựa trên
ố lượng chi tiết của dự án dự kiến
•    Mức độ chi tiết lớn nhất
»Thông tin thêm

 Độc lập so với Nối mạng


Các sản phẩm ShipConstructor riêng lẻ có thể được mua dưới dạng giấy phép độc lập cho người dùng đơn lẻ hoặc dưới dạng giấy phép mạng có thể được chia sẻ bởi nhiều người. Các phiên bản Standard và Premium Edition của ShipConstructor Hull Structure Suites và ShipConstructor Outfitting Suites hiện có sẵn dưới dạng giấy phép độc lập chỉ cho một người dùng duy nhất. Phiên bản ShipConstructor Suite Ultimate Edition hiện có sẵn dưới dạng giấy phép mạng có thể được chia sẻ bởi nhiều người.

Độc lập
Tính năng
•    Gắn chặt vào một máy tính duy nhất
Lợi ích
•    Người dùng được đảm bảo về giấy phép
•    Không phải kết nối vào mạng
•    Cho phép sử dụng ngoài cơ sở

Mạng
Tính năng
•    Giấy phép có thể được chia sẻ qua mạng
Lợi ích
•    Giấy phép sử dụng được cho nhiều người dùng (không đồng thời)
•    Giảm số lượng giấy phép bắt buộc bởi một tổ chức
•    Cho phép quản lý tập trung các giấy phép (hỗ trợ quản lý CNTT)

Tùy chọn Khoảng thời gian Thanh toán


SSI nhận ra rằng việc quản lý dòng tiền và tiến độ của dự án cũng như các kế hoạch thanh toán là một phần nội tại của các dự án đóng tàu và ngoài khơi.  Do đó, SSI cung cấp nhiều tùy chọn cấp phép khác nhau tương ứng với các thời đoạn khác nhau chắc chắn sẽ đáp ứng bất cứ nhu cầu nào.

Perpetual License
- Perpetual Licenses cung cấp thời gian sử dụng không giới hạn cho phần mềm này.Thuê bao và WorkShare là các lựa chọn.

Lease License
- Giấy phép thuê dài hạn sẽ cho phép khách hàng điều chỉnh số lượng giấy phép và mức độ đối với nhu cầu thực tế của họ trên cơ sở từng tháng.Đây là một lựa chọn lý tưởng nếu khách hàng dự kiến phát triển về dài hạn.60% khoản thanh toán hợp đồng thuê dài hạn có thể được áp dụng cho việc mua Giấy phép vĩnh viễn sau này. Bao gồm Thuê bao và WorkShare.

Rent License
- Giấy phép thuê ngắn hạn là các lựa chọn cấp phép ngắn hạn có chi phí thấp nhất. Giải pháp này rất lý tưởng cho các tổ chức có nhu cầu lựa chọn hợp lý dòng tiền, những người có dự án trong thời gian ngắn mà không kỳ vọng tiếp tục cộng tác sau này với ShipConstructor, và các khách hàng hiện tại đang có nhu cầu cao nhưng không dự kiến phát triển lâu dài.Bao gồm Thuê bao và WorkShare.

Biểu đồ sau cho thấy phân tích chi phí tốt nhất tùy thuộc vào nhu cầu của bạn:

SSI-Payment-Chart

» Thông tin thêm

Nâng cấp và Hoán đổi


Both the type and quantity of work clients undertake can vary substantially from project to project. SSI also realizes that the needs of any client will not be the same tomorrow as they are today. This is a reflection of both constant changes to the clients business and of the new products and capabilities added with each new release of ShipConstructor.

To address these needs, SSI has now introduced a cost effective way for clients to upgrade or crossgrade (swap) their existing products, versions, or editions of products.

SSI recognizes the investment that clients have already made in ShipConstructor software. Upgrades and swaps allow clients to leverage that investment while acquiring different products.

Contact your local SSI Representative to determine the best options for upgrading and/or cross-grading products to ensure that the software you have is optimized for your current requirements.

Thuê bao


Hình thức thuê bao sẽ giúp bạn duy trì và tối đa hóa sức mạnh việc đầu tư phần mềm của mình, mang lại khả năng tiếp cận các phiên bản phần mềm mới nhất, được hỗ trợ kỹ thuật và xem trước các tính năng mới.
» Thông tin thêm

Dùng thử và Mức giá cho Giáo dục


If you would like to try out ShipConstructor software, you can apply for a trial. An SSI representative will assess your needs and assist with this process. If you are interested, please fill out the trials and Education Software LicenseSpecial pricing at significantly reduced rates is also available for institutions using ShipConstructor for educational or research purposes.