SSI-PayAsYouGo-Hero2

Trả Tiền Khi Dùng

Tính Linh Hoạt Cao


Trang bị phần mềm ShipConstructor bạn muốn chưa bao giờ dễ dàng hơn lúc này với một loạt các lựa chọn mua sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu công việc của bạn. SSI cho phép bạn trả tiền khi bạn dùng hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm cho bất kỳ sản phẩm phần mềm nào (bao gồm cả bộ công cụ). Điều này giúp bạn tốn chi phí thấp nhất khi bước đầu sử dụng phần mềm ShipConstructor.

Nhiều Lựa Chọn


Giờ đây bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi mua phần mềm ShipConstructor. Bạn có thể chọn một gói sản phẩm thuê dài hạn, thuê ngắn hạn hay vĩnh viễn tùy thuộc vào những gì hiệu quả nhất cho bạn.

ShipConstructor-Perpetual-License


GIẤY PHÉP VĨNH VIỄN

Giấy phép vĩnh viễn sẽ mang lại khả năng tiếp cận liên tục (không giới hạn thời gian) đối với Phần mềm SSI.


Việc nâng cấp phải được mua riêng để giữ cho phần mềm của bạn được cập nhật và không bao gồm hỗ trợ.

Các lựa chọn bổ sung gồm:
Khả năng Nối mạng*WorkShare*.

................................................................................................................

ShipConstructor-Perpetual-License-Plus


GIẤY PHÉP VĨNH VIỄN + THUÊ BAO

Giấy phép vĩnh viễn cùng với Thuê bao* mang lại khả năng tiếp cận liên tục (không giới hạn thời gian) vàophần mềm SSI

Các tùy chọn add-on gồm:

Khả năng Nối mạng*WorkShare*.

................................................................................................................

ShipConstructor-Lease

GIẤY PHÉP THUÊ DÀI HẠN

A Lease License allows clients to adjust the number of licenses and levels on a month to month basis. 60% of the lease value can be applied to the eventual purchase of Perpetual Licenses.

Included options:
Network Capability*, WorkShare*, EnterprisePlatform* and Subscription* 

................................................................................................................

ShipConstructor-Rent

GIẤY PHÉP THUÊ NGẮN HẠN

Rental licenses let you pay as you go for software access in either, monthly, quarterly, or annual increments.

Included options:
Network Capability*, WorkShare*, EnterprisePlatform and Subscription*

* Subscription offers access to a team of technical support specialists. It also provides the most cost effective ongoing access to the latest version of the software, all updates and improvements.

* WorkShare allows re-use of work and multi-site collaboration.

* Network Capability allows license sharing over a network. (Not available for Lease or Rent of Standard Suites)

*EnterprisePlatform enables sharing of engineering data with other people, processes, programs and machines.

Nhiều Cách Tiếp Cận


Chọn gói sản phẩm phù hợp cho bạn dựa trên ngân sách của bạn cũng như loại hình công việc bạn làm. Chi phí của gói sản phẩm thuê sẽ thay đổi tùy theo sản phẩm và độ dài gói sản phẩm mà bạn chọn (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm).

ShipConstructor-Rental-Plans

Tôi nên chọn mục nào?


Để chọn được lựa tùy tốt nhất cho bạn, hãy tự hỏi:  

•    Mức độ chắc chắn bạn có xung quanh công việc bạn sẽ làm?
•    Sự chắc chắn đó kéo dài bao lâu?
•    Bạn có chắc chắn trong ngắn hạn nhưng không chắc chắn sau dự án hiện tại?
•    Sự không chắc chắn có yêu cầu bạn phải chịu một khoản chi phí thấp nhất trong ngắn hạn (Thuê) không?
Hoặc;
•    Bạn có tự tin chút nào về việc bạn thực hiện một khoản đầu tư (Thuê dài hạn hoặc Mua vĩnh viễn) và tiết kiệm tiền trong thời gian dài?
•    Bạn có nên Thuê dài hạn trong 1 năm rồi sau đó Thuê ngắn hạn nếu dự án kéo dài thêm một vài tháng?
•    Nhu cầu theo từng tháng có đòi hỏi phải Thuê theo từng tháng?SSI-Choose-A-Plan

Dựa trên các câu hỏi bên trên, đồ thị dưới đây cho phép bạn tìm được sự kết hợp hiệu quả nhất về chi phí giữa các lựa chọn mua:
SSI-Payment-Chart

Khả năng mở rộng và Linh hoạt


ShipConstructor-Low-Cost