ShipConstructor-Overview-Hero

Khác biệt chính yếu

Tổng quan về ShipConstructor

 

Khác biệt chính yếu

» Lợi ích chính 

» Marine Information Modeling
ShipConstructor là một dòng sản phẩm phần mềm trên nền AutoCAD được tạo nên cho công tác thiết kế, kỹ thuật và thi công trong ngành công nghiệp đóng tàu. Nền tảng AutoCAD của ShipConstructor cung cấp một môi trường người dùng là tiêu chuẩn CAD/CAM được công nhận trên toàn cầu. Điều này dẫn đến việc tập hợp chuyên môn của lực lượng lao động hiện có, một định dạng DWG chung để chia sẻ thông tin với các ứng dụng khác và một danh mục các sản phẩm bổ sung của Autodesk. 

Việc ShipConstructor sử dụng những công nghệ COTS như AutoCAD và Microsoft SQL Server cho phép phần mềm này được tích hợp với các quy trình và ứng dụng kinh doanh khác. Điều này cho phép phần mềm đáp ứng yêu cầu của tất cả khách hàng và dự án.  Khả năng Associative DWG của Mô hình thông tin hàng hải của ShipConstructor lần đầu tiên cung cấp Kỹ thuật đồng thời thực sự trong lĩnh vực CAD/CAM đóng tàu; tất cả các quy tắc kỹ thuật đều có thể làm việc trong một môi trường tích hợp duy nhất với tính kết hợp để mở rộng đến cấp độ bản vẽ thi công.  Những yếu tố khác biệt này được kết hợp vào một sản phẩm cụ thể của ngành công nghiệp, trong đó kết hợp các tiêu chuẩn, các khái niệm và thuật ngữ đóng tàu.

 AutoCAD Foundation


AutoCAD provides the underlying CAD engine and drafting tools for ShipConstructor products. AutoCAD is one of the most widely used CAD applications available today and provides robust general purpose CAD tools with industry leading drafting capabilities. AutoCAD is a generic tool intended for broad applicability but with ShipConstructor, a specialized toolset is available, designed to meet the specific challenges of the shipbuilding industry.

AutoCAD skills are common amongst engineers, designers and draftsmen. When combined with the innovative industry specific capabilities that ShipConstructor builds on top of the AutoCAD foundation, the result is a solution that đòi hỏi đào tạo rất ít and allows clients to pull from a much broader labor pool than competing solutions.

The prevalence of AutoCAD has also made DWG a standard for communication between CAD, PDM and PLM tools. As an AutoCAD vertical, ShipConstructor products offer unparalleled capabilities for communication and collaboration with other tools and processes in the marine construction industry.

Nền tảng Autodesk


Các ứng dụng khác của Autodesk có thể sử dụng mô hình sản phẩm ShipConstructor một cách liền mạch. Với bề rộng và chiều sâu danh mục sản phẩm của Autodesk, một giải pháp toàn diện trên nền Autodesk sử dụng ShipConstructor có thể được thực hiện cho một loạt các thách thức kinh doanh phức tạp ở cấp độ doanh nghiệp.
Đây là do các sản phẩm ShipConstructor có một công cụ AutoCAD cơ bản và công nghệ cốt lõi phù hợp với toàn bộ Nền tảng Autodesk. ShipConstructor được tích hợp chặt chẽ với danh mục của Autodesk cũng như các sản phẩm Autodesk khác. Do đó, các sản phẩm của Autodesk (Autodesk Inventor, Autodesk NavisWorks, Autodesk Vault, v.v.) coi ShipConstructor như thể đó là một bản AutoCAD riêng, cho phép tích hợp liền mạch.

Marine Information Modeling
SSI đã đi tiên phong về một cách tiếp cận được gọi là Mô hình hóa thông tin hoặc MIM (Marine Information Modeling) cho phép kỹ thuật đồng thời thực sự và thúc đẩy khả năng tương tác với các quy trình và ứng dụng kinh doanh khác. Cốt lõi của MIM là một mô hình ảo hoàn chỉnh của toàn bộ con tàu bao gồm từng quy tắc khác nhau, từ thiết kế sản xuất thân tàu và lập chi tiết có cấu trúc, cho đến trang bị đầy đủ và trình tự lắp ráp. Toàn bộ công việc trong một môi trường tích hợp duy nhất, chia sẻ một giao diện nhất quán, và được kết nối thông qua một cơ sở dữ liệu dự án lưu trữ thông tin thu thập, các mối quan hệ, thuộc tính và mô hình 3D, cộng với các quy tắc và tiêu chuẩn được sử dụng trong thành phần của mô hình sản phẩm. Thông tin trong cơ sở dữ liệu mang tính kết hợp ở mọi cấp độ, bắt đầu với các tiêu chuẩn cụ thể của ngành công nghiệp được sử dụng để tạo ra mô hình và mở rộng hết mức cho tới tài liệu thi công dựa trên AutoCAD tạo ra tự động được sử dụng trong nhà máy đóng tàu. Mức độ chuyên sâu của khả năng kết hợp này do MIM cung cấp làm cho ShipConstructor trở thành giải pháp duy nhất cho phép bộ phận kỹ thuật thực hiện Kỹ thuật đồng thời thực sự.

Các ứng dụng CAD/CAM chung thường được nhắm vào hoạt động sản xuất rời rạc. Những ứng dụng này thường thiếu một hub trung tâm hoặc cơ sở dữ liệu tập trung tạo điều kiện cho việc quản lý dự án tổng thể và khả năng kết hợp bên trong mô hình. Một số dữ liệu có thể được trao đổi giữa các công cụ CAD, nhưng trong nhiều trường hợp, các hành động của từng người dùng bị tách khỏi nhau và thông tin bên trong mô hình nhanh chóng trở nên lỗi thời khi xảy ra thay đổi. Các ứng dụng CAD/CAM chuyên biệt được tạo ra cho ngành đóng tàu, thiết kế nhà máy hoặc các ngành công nghiệp ngoài khơi thường có một cơ sở dữ liệu duy nhất, nhưng không may là chúng thường thiếu một giao diện hợp nhất gây khó khăn trong việc đào tạo và chuyển giao kỹ năng khắp trong toàn ngành.

Ngược lại, cách tiếp cận MIM của ShipConstructor cho phép mô hình sản phẩm duy trì kết hợp với các tiêu chuẩn và quy tắc cụ thể của ngành công nghiệp được sử dụng để tạo ra nó, ngay cả khi các tiêu chuẩn đó sử dụng trên toàn ngành. Ví dụ, các vật liệu kết cấu được sử dụng để đỡ hoặc khoét xuyên vách ống được xác định bởi và duy trì kết hợp với các tiêu chuẩn kết cấu được sử dụng trong suốt dự án. Tính kết hợp bên trong Marine Information Modeling của ShipConstructor cũng đã được mở rộng đến cấp độ bản vẽ thi công thông qua một công nghệ đổi mới được gọi là Associative DWG.

Một lợi thế khác của Marine Information Modeling là nó cho phép chia sẻ thông tin giữa ERP, MRP, PLM và các ứng dụng doanh nghiệp khác. Nếu không có kho lưu trữ dữ liệu thông minh MIM và kết hợp, thông tin chỉ có thể được trao đổi ở cấp độ chung thấp nhất. Chắc chắn, để tìm đến một mức độ dữ liệu chung nhằm trao đổi thông tin, các thuộc tính kết hợp và dữ liệu thông minh bổ sung đã bị lược bỏ đi, dẫn đến giá trị bị mất và làm lại. Do đó Marine Information Modeling là một phần thiết yếu của giải pháp cho thách thức này.

Associative DWG

Associative DWG cho phép các bản vẽ thi công DWG trên nền AutoCAD, được tạo ra từ mô hình sản phẩm, vẫn gắn liền với Mô hình thông tin hàng hải và được cập nhật tự động khi xảy ra thay đổi. Có thể sửa đổi những bản vẽ kết hợp này bằng các công cụ riêng của AutoCAD cũng như các công cụ cụ thể của ngành công nghiệp được cung cấp trong ShipConstructor. Sự liên kết đến DWG rất quan trọng bởi vì ngay cả khi một tổ chức sử dụng bộ phần mềm CAD/CAM cho ngành đóng tàu của đối thủ cạnh tranh, tổ chức đó thường vẫn sử dụng AutoCAD để tạo ra các bản vẽ vì AutoCAD được công nhận là có khả năng phác thảo tốt nhất và là tiêu chuẩn cho các sản phẩm bàn giao. ShipConstructor là giải pháp duy nhất cho phép các bản vẽ dựa trên DWG duy trì kết nối với các công cụ kỹ thuật gốc trong khi đang được sửa đổi và công bố ở định dạng được nhiều ngành công nghiệp chọn.

Dành riêng cho ngành công nghiệp


ShipConstructor vượt trội hơn so với các giải pháp CAD chung, hoặc những giải pháp được phát triển cho các ngành công nghiệp khác, bởi vì nó được thiết kế để giải quyết các nhu cầu cụ thể của ngành công nghiệp đóng tàu. Không giống như các giải pháp khác, ShipConstructor đã được xây dựng có mục đích trên nền tảng chuyên môn, khái niệm và thuật ngữ của ngành đóng tàu. Điều này làm cho phần mềm rất phù hợp cho toàn bộ tổ chức cũng như người thiết kế riêng lẻ.

Các gói phần mềm khác ban đầu đã được tạo ra để đáp ứng những thách thức cụ thể và đôi khi trái ngược hoàn toàn của các ngành công nghiệp như sản xuất rời rạc hoặc thiết kế nhà máy. Ngành đóng tàu cũng có những điểm tương đồng với cả hai.  Nó tương tự như sản xuất rời rạc trong đó bao gồm việc thi công theo cấu trúc lặp lại, mô-đun, dạng lắp ráp. Đồng thời, với số lượng lớn các bộ phận do “kỹ sư đặt hàng” và các dự án rất phức tạp, rất lớn, ngành đóng tàu cũng có chung nhiều đặc điểm với các ngành công nghiệp xây dựng công trình và nhà máy.  Do đó, một giải pháp cụ thể về đóng tàu là rất cần thiết để thích ứng thành công các khía cạnh của những ngành công nghiệp khác này cũng như những khía cạnh cụ thể đối với ngành đóng tàu.

Phần mềm ShipConstructor đã được thiết kế một cách thận trọng để phù hợp với các quy trình, thuật ngữ và khái niệm của ngành công nghiệp tiêu chuẩn. Với công nghệ được thiết kế để mở rộng quy mô với những dự án đóng tàu lớn nhất, khả năng tạo mô hình 3D cụ thể cho tàu dạng kết hợp và có tham số, và khả năng sản xuất cụ thể của ngành công nghiệp nhằm thúc đẩy việc thi công dạng mô-đun, ShipConstructor đã thực sự dồn hết tâm huyết cho ngành đóng tàu.

» Lợi ích chính