Consulting-SSI-Hero

Tư vấn

Dịch vụ


Tổng quan
Phòng Dịch vụ Tư vấn của SSI giúp khách hàng tối ưu hóa khoản đầu tư của họ vào phần mềm ShipConstructor. Dịch vụ Tư vấn vượt ra ngoài hoạt động đào tạo thông thường vì nó kiểm tra các quy trình kinh doanh của công ty để xác định việc sử dụng năng suất và hiệu quả nhất phần mềm ShipConstructor. Điều này giúp các công ty trong việc hoàn thành các mục tiêu và tối đa hóa năng suất. Tất cả các khách hàng đều được khuyến cáo nên sử dụng dịch vụ tư vấn.

Phòng Dịch vụ Tư vấn có thể giúp thực thi phần mềm ShipConstructor, cải thiện việc sử dụng hiện có, nâng cao các quy trình cũng như hỗ trợ tự động hóa và lập trình tùy chỉnh các mẫu, kịch bản và ứng dụng.

Khả năng ứng dụng
Dịch vụ Tư vấn hoàn toàn thích hợp cho mọi khách hàng của ShipConstructor. Khách hàng hiện tại có thể hiểu làm thế nào để tối ưu hóa các quy trình và thủ tục của họ và có các công cụ tùy chỉnh được phát triển cho các tình huống cụ thể của họ. Các khách hàng mới thậm chí sẽ thấy được nhiều lợi ích hơn. Do đó chúng tôi hết sức khuyến khích mỗi lần bán mới phần mềm nên bao gồm dịch vụ Tư vấn Thực hiện với Tư vấn Bồi dưỡng theo dõi trong 6 đến 12 tháng sau. Công tác Đào tạo cơ bản vẫn sẽ được các đại lý cung cấp, ngay cả khi được xác định là kết quả của việc Tư vấn. Phòng Tư vấn có thể cung cấp dịch vụ đào tạo nâng cao trong các lĩnh vực cụ thể.

Lợi ích
Thực hiện các khuyến nghị theo sự tư vấn sẽ dẫn đến tiết kiệm số giờ công, lịch trình chặt chẽ hơn, chất lượng cao hơn, mang lại lợi thế cạnh tranh, giá thầu hấp dẫn và thành công hơn.

Thiết kế dịch vụ tư vấn


SSI đã xác định 5 giai đoạn trong việc tích hợp ShipConstructor vào các quá trình kinh doanh của khách hàng hoặc vào quá trình nâng cấp lên chức năng mới nhất. Theo đó SSI đã tạo ra 5 mẫu dịch vụ tư vấn ​​bao hàm từng giai đoạn sau đây:

• Triển khai
• Toàn diện
• Bồi dưỡng
• Phù hợp khách hàng
• Tự động hóa

SSI nhận ra rằng mỗi khách hàng đều có các nhu cầu khác nhau và vì vậy chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ khách hàng nào để tạo ra dịch vụ tư vấn hiệu quả nhất bằng cách thêm/bớt các mục khỏi bất kỳ/tất cả các mẫu. Chiến lược này nhằm tối đa hóa lợi ích cho tất cả các khách hàng thuộc mọi quy mô trong mọi thị trường.

Đề cương cho từng dịch vụ tư vấn sẽ như sau:
• Thảo luận sơ bộ với khách hàng
• Yêu cầu dữ liệu thích hợp để đánh giá từ xa (tài liệu, tiêu chuẩn, quy trình, kết quả mẫu sản xuất)
• Tùy chỉnh mẫu tư vấn có thể áp dụng
• Đánh giá tại hiện trường
• Biên soạn báo cáo từ xa
• Gửi báo cáo bao gồm chiến lược đào tạo
• Đào tạo cơ bản tại hiện trường hoặc từ xa (Đại lý)
• Đào tạo nâng cao tại hiện trường hoặc từ xa (Tư vấn SSI)

Tư vấn thực hiện


Để đảm bảo thành công, đặc biệt khuyến khích các khách hàng ShipConstructor mới tận dụng lợi thế của dịch vụ Tư vấn thực hiện. Dịch vụ tư vấn này hướng dẫn khách hàng thông qua việc đưa ra quyết định đúng đắn ngay ở những giai đoạn đầu, thiết lập các quy trình và áp dụng những quy tắc thực hành tốt nhất cho các tình huống cụ thể của họ. Các chiến lược được cung cấp thêm để đảm bảo tích hợp trôi chảy với các quy trình mới. Các yêu cầu về nhân lực sau đó sẽ được phân tích và kế hoạch đào tạo/tư vấn được đưa ra bao gồm các lựa chọn đào tạo tại chỗ. Đường cong học tập cho nhân viên được giảm bởi chương trình giáo dục được đưa ra phù hợp với mức độ kỹ năng chính xác và các yêu cầu quy trình của từng khách hàng. Đại lý sẽ cung cấp bất cứ khóa đào tạo cơ bản nào cần thiết và Phòng Dịch vụ Tư vấn sẽ cung cấp hoạt động đào tạo nâng cao.

Các mục sau đây được phân tích chi tiết:
• Các chiến thuật mô hình hóa
• Các chiến lược phác thảo
• Kiểm soát thay đổi
• Đánh giá gói thiết kế được duyệt
• Đánh giá kết quả mang lại
• Đào tạo/Tư vấn
• Xây dựng chiến lược
• Vạch mẫu
• Kiểm tra


• Mẫu
• Catalog
• Tiêu chuẩn
• Đánh giá kỹ năng
• Tích hợp và kết nối với ERP
• Trực quan hóa Navisworks 3D/4D
• Tàu mẹ
• Đánh giá quy trình chiến lược

Tư vấn bồi dưỡng


Hoạt động Tư vấn bồi dưỡng được xem như một sự theo dõi việc tư vấn Thực hiện hoặc tư vấn Toàn diện. Việc theo dõi này thường được thực hiện 6-12 tháng sau đó. Mục đích chính là để đảm bảo rằng công ty đã kết hợp và đang duy trì những quy tắc thực hành tốt nhất được xác định trong các hoạt động tư vấn trước đó. Loại dịch vụ tư vấn này được sử dụng nếu các quá trình kinh doanh đã thay đổi để có thể phát triển các quy trình mới. Trong quá trình Tư vấn bồi dưỡng, khách hàng cũng nhận thức được về cách thức các phiên bản ShipConstructor mới nhất có thể tăng cường chức năng và việc phân tích chi phí/lợi ích được sử dụng để xác định xem bản nâng cấp có thích hợp không. Tương tự các các hoạt động tư vấn khác, các chiến lược đào tạo sẽ được đặt ra
nếu có thể.

Các mục sau đây được phân tích chi tiết:
• Thảo luận về chức năng mới nhất của ShipConstructor
• Đánh giá việc triển khai các tiêu chuẩn và quy trình đã đề xuất trước kia
• Đánh giá các kỹ năng cá nhân
• Đánh giá về việc trao đổi thông tin trong sản xuất
• Đánh giá về các kết quả của hoạt động sản xuất
• Kiểm soát thay đổi sẽ được theo dõi
• Đánh giá chu kỳ kiểm tra
• Đánh giá mức độ tùy biến
• Chiến lược cập nhật phần mềm hiện tại

Tư vấn phù hợp với khách hàng


Các dịch vụ Tư vấn phù hợp với khách hàng sẽ thực hiện các giải pháp phù hợp với những thách thức độc đáo của khách hàng. Loại hình tư vấn này được thiết kế cho các vấn đề riêng lẻ không nằm trong các chuyên mục khác. Các dịch vụ Tư vấn phù hợp với khách hàng đã được sử dụng để giúp phát triển giải pháp cho một công việc riêng lẻ hoặc chức năng mong muốn của khách hàng. Loại hình Tư vấn này có thể bao gồm bất kỳ khía cạnh nào về nỗ lực kỹ thuật và có thể là đánh giá tùy chỉnh về các quy ước đặt tên, tiêu chuẩn, quy trình, phân tích của sản phẩm cuối cùng được giao cho sản xuất.

Tư vấn tự động hóa


Tư vấn tự động hóa được thiết kế để phát triển và thực hiện một bộ các công cụ tự động hóa, phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng. Những công cụ này để tự động hóa các công việc lặp lại nhằm giảm bớt thời gian do các phòng Thiết kế và Kỹ thuật yêu cầu.

Ví dụ về vấn đề này là việc tạo ra một hàm lisp để tự động định dạng lại các bản vẽ xuất thép hình nhằm thêm kích thước và văn bản tự động một cách chi tiết, rõ ràng hơn nhiều. Sản phẩm bàn giao là một hàm tùy chỉnh phù hợp chính xác với các yêu cầu rất độc đáo của khách hàng.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt trước người liên lạc tư vấn:

Consulting Services Manager
#304 - 3960 Quadra Street Victoria, BC - V8X 4A3 Canada
tel: +1 (250) 479-3638, 140
(miễn cước): +1 (888) 210-7420
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi các chương trình thư rác. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem.