SSI - Autodesk based Shipbuilding & Offshore Software Solutions

SSI phát triển các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi bao gồm: Phần mềm ShipConstructor, một dòng sản phẩm CAD/CAM trên nền AutoCAD; và EnterprisePlatform, một công cụ để chia sẻ thông tin mô hình dữ liệu sản phẩm. Dịch vụ tư vấn của chuyên gia cũng có sẵn nhằm đảm bảo khả năng trao đổi thuận lợi các dữ liệu kỹ thuật theo thời gian thực giữa các ứng dụng như các công cụ MRP, ERP hoặc PLM. Các xưởng đóng tàu, kỹ sư đóng tàu và kỹ sư hàng hải đều tin tưởng SSI cho các dự án như du thuyền, giàn khoan dầu, tàu chở dầu, phà, tàu chiến và tàu công tác.

Tin tức SSI › Đăng ký

Registration Now Open: SSI Americas User Conference 2018

April 03, 2018

Conference Dates: September 25 – 28, 2018. Hear presentations from industry leaders and receive hands-on SSI CERTIFIED TRAINING in ShipConstructor software!

SSI Reseller InnovMarine Exhibits at Mari-Tech 2018

March 22, 2018

Visit InnovMarine at Mari-Tech in Booth 15 in the Carlson Hall, Salon C

Save the Date: SSI Americas User Conference 2018

March 21, 2018

Conference Dates: September 25 – 28, 2018Hear presentations from industry leaders and receive hands-on SSI CERTIFIED TRAINING in ShipConstructor software!

SSI Expands Presence at Seatec Italy, 5-7 April 2018

March 21, 2018

Visit SSI Senior Partner ENEA, NDAR