SSI - Autodesk based Shipbuilding & Offshore Software Solutions

SSI phát triển các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi bao gồm: Phần mềm ShipConstructor, một dòng sản phẩm CAD/CAM trên nền AutoCAD; và EnterprisePlatform, một công cụ để chia sẻ thông tin mô hình dữ liệu sản phẩm. Dịch vụ tư vấn của chuyên gia cũng có sẵn nhằm đảm bảo khả năng trao đổi thuận lợi các dữ liệu kỹ thuật theo thời gian thực giữa các ứng dụng như các công cụ MRP, ERP hoặc PLM. Các xưởng đóng tàu, kỹ sư đóng tàu và kỹ sư hàng hải đều tin tưởng SSI cho các dự án như du thuyền, giàn khoan dầu, tàu chở dầu, phà, tàu chiến và tàu công tác.

Tin tức SSI › Đăng ký

SSI to be Acquired by Executives

March 14, 2018

PRESS RELEASE: As of March 1, 2018, CEO Darren Larkins and President & CTO Denis Morais will acquire ownership of the shipbuilding software development company SSI from the company’s founder Rolf Oetter.

FREE ShipConstructor & Autodesk Training - Only 7 days Left!

February 21, 2018

SSI MyLearning is offering FREE Online ShipConstructor & Autodesk Training for 1-year. ( Expires Feb 28, 2018)

SSI & Auros to Create Smart Connector for Knowledge Management

February 19, 2018

PRESS RELEASE: SSI and Auros Knowledge Systems are working on a National Shipbuilding Research Program (NSRP) project to create a bi-directional linkage between SSI’s ShipConstructor software and the Auros Knowledge Management System. 

Sustainable Fishing Boat to be built with ShipConstructor

February 15, 2018

PRESS RELEASE: SSI Client Vripack will 3D model an innovative Ekofish Group trawler for Damen Maaskant Shipyards Stellendam.