SSI - Autodesk based Shipbuilding & Offshore Software Solutions

SSI phát triển các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi bao gồm: Phần mềm ShipConstructor, một dòng sản phẩm CAD/CAM trên nền AutoCAD; và EnterprisePlatform, một công cụ để chia sẻ thông tin mô hình dữ liệu sản phẩm. Dịch vụ tư vấn của chuyên gia cũng có sẵn nhằm đảm bảo khả năng trao đổi thuận lợi các dữ liệu kỹ thuật theo thời gian thực giữa các ứng dụng như các công cụ MRP, ERP hoặc PLM. Các xưởng đóng tàu, kỹ sư đóng tàu và kỹ sư hàng hải đều tin tưởng SSI cho các dự án như du thuyền, giàn khoan dầu, tàu chở dầu, phà, tàu chiến và tàu công tác.

Tin tức SSI › Đăng ký

African Company Appreciates ShipConstructor’s Associativity

December 11, 2017

PRESS RELEASE: KD Marine Design and Nautic Africa will be using ShipConstructor software.

Brazilian Government Funds Training on ShipConstructor & 3D Design

November 23, 2017

Learn about the NSRP ShipScan project involving ShipConstructor and 3D remote scanning from DotProduct.

SSI Shows 3D Scanning at Workboat 2017

November 21, 2017

Learn about the NSRP ShipScan project involving ShipConstructor and 3D remote scanning from DotProduct.

SSI 2018 R2 Software Release Powers up Productivity

November 15, 2017

PRESS RELEASE: SSI launches the latest version of its ShipConstructor and EnterprisePlatform software.