SSI - Các giải pháp đóng tàu và ngoài khơi dựa trên phần mềm Autodesk

SSI phát triển các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi bao gồm: Phần mềm ShipConstructor, một dòng sản phẩm CAD/CAM trên nền AutoCAD; và EnterprisePlatform, một công cụ để chia sẻ thông tin mô hình dữ liệu sản phẩm. Dịch vụ tư vấn của chuyên gia cũng có sẵn nhằm đảm bảo khả năng trao đổi thuận lợi các dữ liệu kỹ thuật theo thời gian thực giữa các ứng dụng như các công cụ MRP, ERP hoặc PLM. Các xưởng đóng tàu, kỹ sư đóng tàu và kỹ sư hàng hải đều tin tưởng SSI cho các dự án như du thuyền, giàn khoan dầu, tàu chở dầu, phà, tàu chiến và tàu công tác.

Tin tức SSI › Đăng ký

Vietnamese/Norwegian Aquaculture Firm Picks ShipConstructor

June 14, 2017

Following the success of SSI’s recent exhibition at Nor-Shipping, SSI is excited to announce the recent sale of more ShipConstructor software to the Vietnamese office of Steinsvik, the major Norwegian aquaculture firm.

SSI integrates PLM and CAD at Ingalls Shipbuilding

May 29, 2017

Case Study on how SSI has used its EnterprisePlatform software to integrate ShipConstructor and Aras PLM.